BİLİMSEL PROGRAM

25 NİSAN 2019, PERŞEMBE
SALON A SALON B SALON C
09.00-10.30 Pediatrik Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: Korgün Koral
Abdomen
Oturum Başkanı: Ayşe Erden
Kardiyak MRG
Oturum Başkanı: Mecit Kantarcı
09.00-09.30 Konjenital Spinal anomaliler
Korgün Koral
Hepatobiliyer kesitsel anatomi ve varyasyonlar
F. Demir Apaydın
Noniskemik Kardiyomyopatiler
Mecit Kantarcı
09.30-10.00 Posterior fossa kistik lezyonları
Murat Uçar
Karaciğer fonksiyonel görüntüleme
Ayşe Erden
İskemik Kalp Hastalıkları
Uğur Bozlar
10.00-10.30 Hipoksik İskemik Ensefalopati
Kamil Karaali
Karaciğer Diffüz Hastalıkları
Şükrü Mehmet Ertürk
Kalp Kapak Hastalıkları
Tuncay Hazırolan
10.30-11.00 KAHVE MOLASI
11.00-11.15 Açılış Konuşması
11:15-12:30 Hibrid Görüntüleme 1 (PET/MRG)
11.15-11.35 PET/MRG; fizik prensipleri
İlhan Erden
11.35-12.00 PET/MRG; Klinik Uygulamalar 1
İlhan Erden-Özlem Küçük
12.00-12.30 PET/MRG; Klinik Uygulamalar 2
İlhan Erden-Özlem Küçük
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 İleri Nörogörüntüleme Yöntemleri
Oturum Başkanı: Ayşe Aralaşmak
Abdomen
Oturum Başkanı: Şükrü Mehmet Ertürk
Meme Görüntüleme
Oturum Başkanı: Şeyma Yıldız
13.30-14.00 Difüzyon Tensor Görüntüleme
Yelda Özsunar
Karaciğer benign fokal lezyonları
Ayşe Erden
Kısaltılmış-Ultrafast Meme MRG
Başak Erguvan Doğan
14.00-14.30 Fonksiyonel MRG
Ayşe Aralaşmak
Karaciğer malign lezyonlar
Muşturay Karçaaltıncaba
Neoadjuvan Kemoterapi Yanıtı: Kontrastlı ve DAG’de son gelişmeler
Başak Erguvan Doğan
14.30-15.00 Perfüzyon MRG
Yelda Özsunar
LI-RADS
Yasemin Karadeniz Bilgili
Meme MRG’de Tuzaklar
Şeyma Yıldız
15.00-15.30 KAHVE MOLASI
15.30 17.00 Spinal MRG
Oturum Başkanı: Gazanfer Ekinci
Prostat MRG
Oturum Başkanı: Muşturay Karçaaltıncaba
Kas-İskelet
Oturum Başkanı: Remide Arkun
15.30-16.00 Myelopatide Ayırıcı Tanı
İzlem İzbudak
Prostat Multiparametrik MRG, PIRADS, tuzaklar
Mecit Kantarcı
State of the Art Imaging in Osteoarthritis
Ali Guermazi
16.00-16.30 Spinal Vasküler Lezyonlar
Osman Kızılkılıç
Prostat Ca tedavi sonrası bulgular, nüks
Muşturay Karçaaltıncaba
State of the Art Cartilage MR
Ali Guermazi
16.30-17.00 Postop Spinal Değerlendirme
Gazanfer Ekinci
Tüm Gövde Difüzyon MRG
Gökhan Pekindil
Sinovyal Hastalıklar
Remide Arkun
17.00-17.15 ARA
17.15-19.00 FİLM OKUMA OTURUMU
Oturum Başkanı: Yasemin Karadeniz Bilgili
19.00-20.30 AÇILIŞ KOKTEYLİ

26 NİSAN 2019, CUMA
SALON A SALON B SALON C
08.00-08.30 Kavernöz sinüs lezyonları
Alpay Alkan
MRG’nin Temel Fizik Prensipleri ve Görüntünün Oluşması
Banu Çakır
08.30-09.00 MR anjiografi; Nöroradyolojide yeni uygulamalar
Ercan Karaarslan
MRG’de Güvenlik
Sedat Alibek
İlginç Meme MRG Olguları (İnteraktif)
Başak Erguvan Doğan
09.00-10.30 Baş-Boyun
Oturum Başkanı: İrfan Çelebi
Abdomen
Oturum Başkanı: Murat Danacı
Kardiyovasküler Görüntüleme
Oturum Başkanı: Özlem Barutçu Saygılı
09.00-09.30 Baş-boyun kanseri T evrelemesi: Nazofarenks, orofarenks, larenks
Elçin Zan
Renal Kitle Lezyonlarında Ayırıcı Tanı
Murat Danacı
Kardiyak kitleler
Memduh Dursun
09.30-10.00 Oral kavite lezyonlarında spesifik tanıda ipuclari
Elçin Zan
Adrenal ve retroperitoneal patolojilerde görüntüleme
Mustafa Seçil
Miyokardiyal demir yükünün degerlendirilmesi ve mapping
Hasan Yiğit
10.00-10.30 Sinonazal Lezyonlar
İrfan Çelebi
Mesane ve Ureter Patolojileri
Gökhan Pekindil
Konjenital Kardiak Malformasyonlarda postop MRG
Özlem Barutçu Saygılı
KAHVE MOLASI
11:00-12:30 Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: Alpay Alkan
Abdomen
Oturum Başkanı: Gökhan Pekindil
Kas-İskelet
Oturum Başkanı: Can Çevikol
11.00-11.30 Hareket Bozuklukları
Kader Karlı Oğuz
Rektum kanserinde tedavi öncesi ve sonrasında görüntüleme
Funda Obuz
Bone Marrow Edema: From Degenerative to Traumatic?
Ali Guermazi
11.30-12.00 Toksik Metabolik Hastalıklar
Alpay Alkan
MR Enterografi
Selma Uysal Ramadan
Dizde Kıkırdak Cerrahi Yöntemleri ve Radyolojik Değerlendirme
Neslihan Taşdelen
12.00-12.30 BOS akım MRG-Normal Basınçlı Hidrosefali
Murat Uçar
Perianal Fistül
Funda Obuz
Metal varlığında MRG
Can Çevikol
12.30-13.15 ÖĞLE YEMEĞİ
13.15-14.00 UYDU SEMPOZYUMU
14.00-15.30 Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: Ercan Karaarslan
Hibrid Görüntüleme 2 (PET/BT)
Oturum Başkanı: İlhan Erden
Kas İskelet
Oturum Başkanı: Ali Balcı
14.00-14.30 Kranyal Metastatik hastalıkların tanı ve takibi
Ercan Karaarslan
PET/BT Görüntüleme ve Sorunlu Olgular 1
Recep Savaş
Yumuşak Doku Tümörleri
Ali Balcı
14.30-15.00 Multiparametric MRI in neuro-oncology; tricks and tips
Konstantin Kenigsberg
PET/BT Görüntüleme ve Sorunlu Olgular 2
Ayşegül Akgün
Tümör Benzeri Lezyonlar
Şebnem Örgüç
15.00-15.30 Multiparametric MRI in neuro-oncology: common brain tumors/differential diagnosis
Konstantin Kenigsberg
Tümörde tedavi sonrası MRG
Bilge Ergen
15.30-15.45 KAHVE MOLASI
15.45-17.15 Demyelinizan hastalıklar
Oturum Başkanı: Nil Tokgöz
Abdomen
Oturum Başkanı: Mustafa Seçil
Kas-İskelet Kemik
Oturum Başkanı: Nuran Sabir
15.45-16.15 Multipl Skleroz Güncel Yaklaşımlar
Rahşan Göçmen
Uterin ve servikal neoplazmlar
Çağla Tarhan
Epifiz lezyonları
Şebnem Örgüç
16.15-16.45 Spinal Demyelinizan-Enflamatuar Hastalıklar
Rahşan Göçmen
Ovaryan neoplazmların görüntülenmesi
Deniz Akata
Omurganın kemik lezyonları
Can Çevikol
16.45-17.15 Vaskulit-Diseksiyon
Nuri Karabay
Skrotal MRG
Mustafa Seçil
Periferik İskeletin Kemik Lezyonları
Nuran Sabir

27 NİSAN 2019, CUMARTESİ
SALON A SALON B SALON C
08.00-08.30 Temporal MRG
Suzan Şaylısoy
Pleksusus Brakialis-Torasik Outlet
Ayşe Aralaşmak
08.30-09.00 Orbita MRG
Banu Alıcıoğlu
Abdominal MRG’de tuzaklar (olgularla)
Sedat Alibek
Fetal MRG
Ahmet Sığırcı
09.00-10.30 Pediatrik Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: Yaşar Bükte
Abdomen
Oturum Başkanı: Nevra Elmas
Baş-Boyun
Oturum Başkanı: Suzan Şaylısoy
09.00-09.30 Çocuklarda Epilepsi
Korgün Koral
Safra kesesi ve safra yolları/ MRKP ve biliyer hastalıklar
Fatih Akışık
Kafa tabanı yüksek rezolüsyon görüntüleme
Elçin Zan
09.30-10.00 Çocuklarda demyelinizan hastalıklar
İzlem İzbudak
Kronik Pankreatit
Fatih Akışık
Olgularla ilginç Baş-Boyun lezyonları (interaktif)
Elçin Zan
10.00-10.30 Nörokutenöz hastalıklar
Korgün Koral
Pankreas kistik lezyonları
Nevra Elmas
Postop Boyun Görüntüleme
Suzan Şaylısoy
10.30-11.00 KAHVE MOLASI
11:00-12:30 Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: Yaşar Bükte
Abdomen
Oturum Başkanı: Deniz Akata
Pediatri
Oturum Başkanı: Ahmet Sığırcı
11.00-11.30 Erişkinlerde enflamatuar ensefalopati
İzlem İzbudak
Pankreas kanserinde görüntüleme; klinisyenin görüntülemeden beklentisi
Fatih Akışık
Çocukluk çağı toraks vasküler anomalileri
Suat Fitöz
11.30-12.00 Yüksek dereceli tümörlerde postop takip görüntüleme
Ayşe Aralaşmak
Pankreas kanserinde tedavi sonrası
görüntüleme
F. Demir Apaydın
Pediatrik Abdomen
Ahmet Sığırcı
12.00-12.30 Nöroradyolojide yeni ileri tanı yöntemleri
Yelda Özsunar
Abdominal ve Pelvik Aciller
Mehmet Ruhi Onur
Kız çocuklarında pelvik MRG ve MR ürografi
Suat Fitöz
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: Alpay Alkan
Abdomen
Oturum Başkanı: F. Demir Apaydın
Kas-İskelet
Oturum Başkanı: Neslihan Taşdelen
13.30-14.00 Olgularla Pediatrik Beyin Hastalıkları 1
Korgün Koral
Jinekolojik Difüzyon MRG
Deniz Akata
Kas Fokal ve Diffüz Lezyonları
Hatice Tuba Sanal
14.00-14.30 Olgularla Pediatrik Beyin Hastalıkları 2
Muhteşem Ağıldere
Neoplastik olmayan overyan patolojilerin görüntülenmesi
Selma Uysal Ramadan
Osteokondral lezyonlar
Hayri Oğul
14.30-15.00 Olgularla Beyinsapı lezyonları
Gül Hatipoğlu
Gebede onkolojik değerlendirme
Hatice Öztürkmen
İskelet sisteminde ilginç olgular
Hatica Tuba Sanal
15.00-15.30 KAHVE MOLASI
15.30-17.00 Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: Abdurrahim Dusak
MRG Fiziği
Oturum Başkanı: Hasan Yiğit
Kas-İskelet
Oturum Başkanı: Hatice Tuba Sanal
15.30-16.00 Beyinde T2 hiperintens odaklar
Utku Şenol
Temel ve İleri Klinik Sekanslar
Fazıl Gelal
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyon Sonrası Değerlendirme
Neslihan Taşdelen
16.00-16.30 Beyinde Paramanyetik kontrast madde birikimi
Feride Kural
Yağ baskılama ve Hızlı MRG Teknikleri
Hasan Yiğit
Kemik İliği Değerlendirmesinde İleri Görüntüleme
Ülkü Kerimoğlu
16.30-17.00 İntrakranyal hipotansiyon-hipertansiyon
Fazıl Gelal
MRG’de Artefaktlar
Feride Kural
Omuz MR Artrografi
Hayri Oğul

25 NİSAN 2019, PERŞEMBE 26 NİSAN 2019, CUMA 27 NİSAN 2019, CUMARTESİ
SALON D SALON D SALON D
08.30-09.00 Temporomandibular eklem MRG
Şebnem Örgüç
Temel Meme MRG
Şeyma Yıldız
09.00-10.30 Temel Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: İlhan Erden
Kas-İskelet Temel 2
Oturum Başkanı: Nil Tokgöz
Temel Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: Osman Kızılkılıç
09.00-09.30 Temel MRG Fiziği
Kamil Karaali
Diz MRG
Berna Dirim
İnmede Radyolojik Yaklaşım
Gül Hatipoğlu
09.30-10.00 Nöro MRG teknikleri
Banu Çakır
Kalça ve Sakroiliak MRG
Ali Balcı
Beyin tümörleri
Banu Çakır
10.00-10.30 Nöroanatomi
Banu Alıcıoğlu
Ayak-ayak bileği MRG
Nil Tokgöz
Kranyal Vasküler Lezyonlar
Osman Kızılkılıç
10.30-11.00 KAHVE MOLASI
11:00-12:30 Temel Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: Muhteşem Ağıldere
Baş-Boyun
Oturum Başkanı: Suzan Şaylısoy
Temel Abdomen
Oturum Başkanı: Murat Danacı
11.00-11.30 Kafa Çiftleri
Kamil Karaali
Baş-boyun anatomisi
Meltem Nass Duce
Jinekolojik MRG
Tülin Yıldırım
11.30-12.00 Sellar/parasellar lezyonlar
Muhteşem Ağıldere
Baş-boyun patolojilerinin radyolojik tanısına sistematik yaklaşım
İrfan Çelebi
Temel Prostat MRG
Murat Danacı
12.00-12.30 Olgularla Nöroradyolojide acil görüntüleme
Nuri Karabay
Parafarengeal alan patolojileri (cerrahi öncesi nelere dikkat etmeliyim)
Meltem Nass Duce
Abdominal vasküler anatomi, varyasyon, patolojiler
Banu Alıcıoğlu
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 Kas-İskelet Radyolojisi
Oturum Başkanı: Berna Dirim
Temel Kardiyak MRG
Oturum Başkanı: Memduh Dursun
Temel Kas-İskelet
Oturum Başkanı: Ülkü Kerimoğlu
13.30-14.00 Kas iskelet sistemi tümörlerine genel yaklaşım
Nuran Sabir
Kardiyak MRG nasıl yapılır?
Erkan Yılmaz
Omuz MRG
Sinem Karazincir
14.00-14.30 Kas iskelet sistemi enfeksiyon/Enflmasyon
Berna Dirim
Çocukluk yaş dönemi konjenital kalp hastalıkları
Özlem Barutçu Saygılı
Dirsek MRG
Ülkü Kerimoğlu
14.30-15.00 Omurganın Dejeneratif Hastalıkları
Gazanfer Ekinci
Myokardit/olgularla kardiyak patolojiler
Memduh Dursun
El-El Bileği MRG
Sinem Karazincir
15.00-15.30 KAHVE MOLASI
15.30-17.00 Temel Abdomen
Oturum Başkanı: Yasemin Karadeniz Bilgili
Temel Nöroradyoloji 3
Oturum Başkanı: Gül Hatipoğlu
Temel Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: Yaşar Bükte
15.30-16.00 Hepatobiliyer sistem MRG
Safiye Gürel
Demyelinizan Hastalıklarda Ayırıcı Tanı
Gül Hatipoğlu
MR Anjiografi (Baş-Boyun, Gövde)
Hasan Yiğit
16.00-16.30 Pankreas MRG
Yasemin Karadeniz Bilgili
Erişkin Nörodejeneratif Hastalıklar
Yaşar Bükte
Kranyal Travma
Utku Şenol
16.30-17.00 Adrenal/Ürogenital sistem MRG
Mustafa Seçil
Kranyal Enfeksiyon/enflamasyonlar
Murat Uçar
Kalvaryal Lezyonlar
Yaşar Bükte
17.00-17.15 ARA
17.15-18.45 Temel Spinal
Oturum Başkanı: Nil Tokgöz
17.15-17.45 Spinal Travma
Suzan Şaylısoy
17.45-18.15 Spinal Enfeksiyonlar
Nil Tokgöz
18.15-18.45 Spinal Tümörler
Tülin Yıldırım